De wedstrijd

De Stichting OndernemersPrijs Haaglanden wil door middel van de prijs netwerken tussen ondernemers met een vestiging in de regio Haaglanden stimuleren, contacten tussen het bedrijfsleven en de lokale en regionale overheid verbeteren en onderwijsinstellingen bij het bedrijfsleven betrekken.

De prijs wordt jaarlijks uitgereikt en geldt voor het volgende jaar.

De regio Haaglanden omvat de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland, Zoetermeer.

De organisatie van de prijs is in handen van de Stichting OndernemersPrijs Haaglanden. Het bestuur bestaat per 1 mei 2017 uit:

Nicole Vrolijk
voorzitter
  Annemieke Schiphuis
secretaris
         
Marco van der Wel
penningmeester
  Erik van Vliet
bestuurslid
         
Peter Exel
jurysecretaris
     
nieuws.jpg
Nieuws
overdeprijs.jpg
Over de prijs
winnaars.jpg
Winnaars
meedoen.jpg
Meedoen