Privacyverklaring

Wie zijn wij?

De website www.ondernemersprijs-haaglanden.nl (de "Website") is eigendom van en wordt beheerd door Stichting Ondernemersprijs Haaglanden (ingeschreven in Nederland onder bedrijfsnummer 41160305) die in deze verklaring wordt aangeduid met "wij/we", "ons/onze" of "ons".

Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van alle gegevens die u met ons deelt via de Website.

Doel van deze verklaring

Deze privacyverklaring vertelt u over de informatie die we over u verzamelen als u onze website bezoekt, u aan de OndernemersPrijs Haaglanden deelneemt, of ons op andere wijze informatie verschaft.

Meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen staat in het onderstaande hoofdstuk "Uw rechten".

Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via .

Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Deelname aan de OndernemersPrijs Haaglanden
U hoeft ons niet rechtstreeks uw persoonsgegevens te verstrekken als u onze Website gebruikt. Echter, sommige berichten, diensten en voorzieningen kunnen alleen worden verstrekt als u ons relevante gegevens doorgeeft. Dit is onder meer het geval indien u een onderneming (uw eigen of dat van een ander) aanmeldt voor de OndernemersPrijs Haaglanden. Bij aanmelding vragen wij u uw contactgegevens aan ons door te geven. Als we u vragen ons informatie te verstrekken die niet strikt noodzakelijk is, maken wij dat duidelijk door het plaatsen van een asterisk (*). Wij verzamelen dergelijke gegevens mogelijk omdat deze nuttig kunnen voor ons zijn omdat wij daardoor meer te weten komen over onze deelnemers of onze producten en diensten kunnen verbeteren.

Wanneer u ons uw informatie verschaft in verband met deelname aan de OndernemersPrijs Haaglanden, gebruiken we deze informatie voor de administratie van aanmelding voor de prijs en, indien relevant, voor deelname aan de prijs gerelateerde evenementen alsook om de uitslagen van de prijs mede te delen en de prijs te bezorgen. Deze informatie moeten wij verzamelen en gebruiken voor het uitvoeren van onze overeenkomst met u in overeenstemming met ons Wedstrijdreglement.

We gebruiken deze gegevens ook voor onze gerechtvaardigde belangen met betrekking tot toegang tot relevant professioneel advies en om ervoor te zorgen dat we de voor onze stichting geldende juridische verplichtingen naleven.

Gegevens en informatie over siteverkeer op uw computer
Als u onze Website bezoekt, gebruiken we cookies voor het verzamelen van:

Informatie over uw gebruik van onze Website
We verzamelen standaard internetlogboekinformatie en gegevens over gedragspatronen van bezoekers. We gebruiken deze informatie om aantallen bezoekers vast te leggen, hun gebruik van de verschillende gebieden van de Website en andere bruikbare kenmerken en koppelingen. We gebruiken een derde, Google Analytics, om deze informatie te verzamelen maar deze wordt slechts verwerkt op een bepaalde manier zodat niemand wordt geïdentificeerd. We ondernemen geen enkele poging om de identiteit van de bezoekers van onze website te achterhalen en staan ook niet toe dat Google dat doet.

Informatie over uw computer
Dit omvat uw IP-adres, besturingssysteem en soort browser. We gebruiken deze informatie voor het handhaven van de beveiliging van onze Website en voor het vaststellen van tendensen zodat we het functioneren van de website kunnen verbeteren. We gebruiken deze informatie niet op een manier waarop u persoonlijk wordt geïdentificeerd.

We verzamelen deze informatie voor onze gerechtvaardigde belangen met betrekking tot het onderhoud en beheer van onze Website en om beveiliging ervan te verzekeren. Als u niet wilt dat wij deze informatie verzamelen, kunt u de functie "niet volgen" ("do not track" ("DNT")) van uw webbrowser gebruiken om ons te vertellen dat u niet wilt worden gevolgd als u onze Website bezoekt. Meer informatie over DNT is te vinden op https://allaboutdnt.com.

Voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken op onze Website, zie ons Cookiesbeleid https://www.ondernemersprijs-haaglanden.nl/cookies.

Direct marketing
We gebruiken contactgegevens die u ons verschaft voor het leveren van promotionele informatie die u aanvraagt of waarvan wij denken dat deze interessant voor u is. We gebruiken deze informatie ook om inzicht te verkrijgen in de behoeften en interesses van ons klantenbestand en voor het beoordelen van de effectiviteit van onze marketingactiviteiten.

Tenzij we uw contactgegevens hebben verkregen in het kader van een online verkoop en u hebt aangegeven dat u graag onze marketingberichten wilt ontvangen, nemen we alleen contact met u op voor marketingdoeleinden via e-mail en/of SMS als u hiervoor toestemming hebt gegeven.

Wanneer we uw gegevens gebruiken voor direct marketingdoeleinden, doen wij dit voor onze gerechtvaardigde belangen met betrekking tot het bevorderen van ons bedrijf en de goederen en diensten die wij aanbieden.

Geen direct marketing meer ontvangen?
U kunt ons vragen om te stoppen met het gebruik van uw gegevens voor marketingdoeleinden door contact met ons op te nemen via en u kunt zich op elk moment afmelden voor e-mailmarketing met onze uitschrijffunctie.

Hoe lang bewaren we deze informatie?

We bewaren informatie over uw bezoek aan onze website slechts zo lang als nodig voor de genoemde doeleinden. Normaal verwijderen we browse-informatie over gebruikers elke 26 maanden.

We bewaren informatie die u ons toestuurt slechts voor zo lang als nodig voor het behandelen van uw vraag. Normaal bewaren we een register van routinematige vragen 6 maanden lang maar in sommige gevallen (bijvoorbeeld als de vraag verband houdt met een overeenkomst tussen ons, of als we juridisch advies moeten inwinnen om te reageren op een klacht), moeten we een register van onze communicaties maximaal 5 jaar bewaren.

We bewaren informatie voor direct marketingdoeleinden zo lang u geïnteresseerd bent in het ontvangen van onze marketingberichten. Voor meer informatie over eventuele uitschrijving zie het hoofdstuk "Direct Marketing".

Aan wie geven we deze informatie door?

Indien nodig, geven we uw gegevens door aan onze leveranciers, dienstverleners en professionele adviseurs die ons helpen bij de administratie en het beheer van de Website.

Anders geven we uw informatie niet door aan derden tenzij:

  • we toestemming van u hebben;
  • dit wettelijk vereist is;
  • dit nodig is voor het handhaven van onze gebruiksvoorwaarden, rechten of eigendommen, of de rechten en eigendommen van derden; of
  • indien dit nodig is in verband met de verkoop van onze stichting (in dat geval worden uw gegevens bekendgemaakt aan onze adviseurs en de adviseurs van de mogelijke koper(s) en worden zij doorgegeven aan de nieuwe eigenaars).

Waar wordt deze informatie naartoe overgedragen?

Informatie die we verzamelen over uw gebruik van onze Website wordt opgeslagen binnen, en niet overgedragen naar buiten, de Europese Economische Ruimte.

Informatie die u ons geeft als u zich aanmeldt voor de prijs wordt opgeslagen binnen, en niet overgedragen naar gebieden buiten, de Europese Economische Ruimte.

Informatie die u ons via onze website toestuurt, wordt opgeslagen binnen, en niet overgedragen naar gebieden buiten de Europese Economische Ruimte.

Uw rechten

U kunt ons op elk moment vragen u een kopie van uw persoonsgegevens te verschaffen. Als u denkt dat de persoonsgegevens die we van u bewaren incorrect of onvolledig zijn, kunt u ons vragen deze te corrigeren of aan te vullen. Tevens heeft u het recht ons te vragen bepaalde gegevens aan een andere organisatie over te dragen.

In bepaalde omstandigheden heeft u eveneens het recht om bezwaar te maken tegen het door ons verwerken van uw gegevens en kunt u ons vragen het gebruik van uw gegevens te beperken en deze te verwijderen.

Op deze rechten bestaan echter enkele uitzonderingen. Wij kunnen uw gegevens bijvoorbeeld niet verwijderen als we wettelijk verplicht zijn deze te behouden of als we deze gegevens bewaren in verband met een overeenkomst met u. Evenzo kan toegang tot uw gegevens worden geweigerd als het beschikbaar stellen van de informatie persoonsgegevens van iemand anders zou vrijgeven of als het juridisch gezien niet is toegestaan om dergelijke informatie bekend te maken.

Als u deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact met ons opnemen via .

Contact met ons opnemen en uw recht om een klacht in te dienen

Vragen, opmerkingen of verzoeken betreffende deze privacyverklaring zijn welkom en dienen te worden gericht aan se secretaris van de Stichting OndernemerPrijs Haaglanden via .

Als u bezorgd bent over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De gegevens over hoe u dit kunt doen treft u aan op hun website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 17 oktober 2019.

Winnaar OndernemersPrijs Haaglanden 2023: Rolien van Groeningen

Winnaar OndernemersPrijs Haaglanden 2023: Rolien van Groeningen van KSV Facilitair

Rolien van Groeningen van KSV Facilitair is op woensdag 15 november 2023 de winnaar geworden van de OndernemersPrijs Haaglanden 2023.
Lees verder

Finalisten OndernemersPrijs Haaglanden 2023 bekend

Finalisten OndernemersPrijs Haaglanden 2023 bekend

De drie finalisten die op 15 november 2023 strijden om de OndernemersPrijs Haaglanden 2023 zijn bekend. Claudia Duinisveld van Ad Hoc, Reno Hilgersom van Hilgersom Horeca groep en Rolien van Groeningen van KSV Facilitair.
Lees verder

Genomineerden OPH 2023

Genomineerden OndernemersPrijs Haaglanden 2023 bekend

Voor de OndernemersPrijs Haaglanden 2023 zijn maar liefst 8 Ondernemers genomineerd. Tijdens een spannende halve finale op 7 september kiest de jury uit de genomineerden een drietal ondernemers voor deelname aan de finale.
Lees verder

Young Entrepreneur Prijs

Een nieuwe en extra prijs voor de "Young Entrepreneur"

Vanaf 2023 wordt gelijk met de OPH prijs een nieuwe en extra prijs uitgereikt voor de "Young Entrepreneur". Deze prijs is speciaal bedoeld voor jonge ondernemers die maximaal 3 jaar bezig zijn met het opbouwen van hun bedrijf en niet ouder zijn dan 35 jaar.
Lees verder
nieuws.jpg
Nieuws
dewedstrijd.jpg
De Wedstrijd
overdeprijs.jpg
Over ons
winnaars.jpg
Winnaars
meedoen.jpg
Meedoen
terugblik.jpg
Terugblik
contact.jpg
Contact
nieuwsbrief.jpg
Nieuwsbrief