Blijf op de hoogte

Winnaar OndernemersPrijs Haaglanden: Jan Duijndam van Hoeve Biesland

15 november 2017

Uit handen van juryvoorzitter Hans Biesheuvel en voorzitter van de Stichting OndernemersPrijs Haaglanden Nicole Vrolijk ontving Jan Duijndam de beker en oorkonde. 

In het juryrapport schrijft de jury dat Jan Duijndam het schoolvoorbeeld is van een ondernemer met enorm veel gedrevenheid en doorzettings-vermogen. Hij heeft het voor elkaar weten te boksen een traditioneel boerenbedrijf om te vormen tot een belevingsbedrijf, waarin op een maatschappelijk en ecologisch verantwoorde en vernieuwende wijze een onderneming wordt gedreven. HIj is echt een vooruitstrevende ondernemer, die zijn ideeen niet beperkt tot zijn eigen onderneming. Het geven van voorlichting en zijn nauwe contacten bij de overheid kenmerken zijn idealistische houding om de voedselproductie  te moderniseren. Jan Duijndam laat in de door hem opgerichte coöperatie zien dat hij oog heeft voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.