Wedstrijdreglement OndernemersPrijs Haaglanden

  1. Deelnemers aan de OndernemersPrijs Haaglanden zijn zelfstandige ondernemers en/of eigenaren of bestuurders van ondernemingen (hierna: de "Ondernemers", en iedere ondernemer hierna afzonderlijk te noemen: de "Ondernemer".).
  2. Deelname is uitsluitend mogelijk voor in Nederland gevestigde Ondernemers met hoofdvestiging in de regio Haaglanden, welke bestaat uit de volgende gemeenten: Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar en Midden-Delfland.
  3. Ondernemers dienen langer dan drie jaren economisch actief te zijn in de regio Haaglanden. Hierbij kan de datum van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel als uitgangspunt dienen. Echter, hierop zijn uitzonderingen mogelijk. Indien de Ondernemer bijvoorbeeld van rechtsvorm is gewijzigd, is hij mogelijk langer dan drie jaren actief, maar is de gewijzigde rechtsvorm voor een kortere periode ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ondernemers die gedurende een kortere periode dan drie jaren economisch actief zijn, zijn van deelname uitgesloten.
  4. Via deze website kunnen Ondernemers zich aanmelden voor de OndernemersPrijs Haaglanden.
  5. De jury wijst de voor de halve finale genomineerde Ondernemers aan op basis van een in te vullen vragenformulier (dat na aanmelding wordt verstrekt) en op basis van een door de Ondernemers (individueel) te geven pitch aan de jury.
  6. Ten slotte bepaalt de jury de winnaar van de OndernemersPrijs Haaglanden. Hierbij houdt de jury rekening met het ingevulde vragenformulier, de pitch van de Ondernemers en tevens zal zij de genomineerde Ondernemers beoordelen aan de hand van een bedrijfsbezoek. Tijdens het bedrijfsbezoek krijgt de Ondernemer de mogelijkheid vragen te beantwoorden.
  7. De jury laat zich bij haar beoordeling adviseren door een expertteam. Het expertteam zal hiertoe een uitgebreide bedrijfsscan uitvoeren en tevens een bedrijfsbezoek afleggen aan de genomineerde Ondernemer (voor zover mogelijk zal dit worden gecombineerd met het bezoek van de jury).
  8. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Stichting OndernemersPrijs Haaglanden.
nieuws.jpg
Nieuws
dewedstrijd.jpg
De Wedstrijd
overdeprijs.jpg
Over de prijs
meedoen.jpg
Meedoen