De jury

De selectiecommissie van de OndernemersPrijs Haaglanden bepaalt op onafhankelijke wijze welke ondernemers zich plaatsen voor de halve finale.

Jaarlijks vindt in september de halve finale van de OndernemersPrijs Haaglanden plaats. Tijdens de halve finale is de jury aanwezig om alle genomineerden te beoordelen op de door hen gegeven presentatie. De jurering vindt echter niet alleen plaats op basis van deze presentatie. Iedere genomineerde stuurt voorafgaand aan de halve finale tevens een ingevulde vragenlijst aan de jury toe. Deze vragenlijst omvat een aantal cruciale aspecten die zijn te koppelen aan goed ondernemerschap.

Op basis van de ingevulde antwoorden en de gegeven voorbeelden van de genomineerden, vormt de jury zich een gedetailleerd beeld van de genomineerde. Vervolgens velt de jury - aan de hand van de beoordeelde vragenlijst en de gehouden presentatie - een oordeel over iedere genomineerde. De voorzitter van de jury maakt aan het einde van de avond bekend welke drie genomineerden zich plaatsen voor de finaleavond, en zich vanaf dan met recht finalist mogen noemen.

Een aantal weken na de halve finale bezoeken de juryleden iedere finalist. Het bedrijfsbezoek is hét moment voor de jury om zich een beter beeld te vormen over de ondernemer en zijn bedrijf. De juryleden stellen tijdens het bedrijfsbezoek de vragen die zij nodig achten om tot een oordeel te komen over de finalisten. Nadat de bedrijfsbezoeken hebben plaatsgevonden, beraad de jury zich. Tijdens een laatste overleg gaat de jury met elkaar in discussie over welke finalist wordt uitgeroepen tot winnaar van de OndernemersPrijs Haaglanden. Deze overwegingen neemt de jury op in het uiteindelijke juryrapport. De voorzitter van de jury maakt tot slot de winnaar van de OndernemerPrijs Haaglanden bekend, waarna het juryrapport aan de finalisten wordt uitgereikt.

De jury van de OndernemersPrijs Haaglanden 2019 bestaat uit de volgende personen:

Hans Biesheuvel Voorzitter jury | Ondernemer | voorzitter ONL
Richard Straver Online Betaalplatform | winnaar OPH 2016
Leontine Smith
Smith Communicatie
Suzanne Klijn
Reinders & van Soest Personeelsadvies
Peter Exel Jurysecretaris
dewedstrijd.jpg
De Wedstrijd
overdeprijs.jpg
Over de prijs
winnaars.jpg
Winnaars
nieuws.jpg
Nieuws