Wedstrijdreglement OndernemersPrijs Haaglanden

  1. Deelnemers aan de OndernemersPrijs Haaglanden zijn zelfstandige ondernemers en/of eigenaren of bestuurders van ondernemingen (hierna: de "Ondernemers").

  2. Deelname is uitsluitend mogelijk voor in Nederland gevestigde Ondernemers met hoofdvestiging in de regio Haaglanden, welke bestaat uit de volgende gemeentes: Den Haag, Zoetermeer, Westland, Delft, Leidschendam-Voorburg, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar en Midden-Delfland.
  1. Ondernemers dienen langer dan drie jaren economisch actief te zijn in de regio Haaglanden. Hierbij kan de datum van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel als uitgangspunt dienen, echter zijn hier uitzonderingen op mogelijk, indien de Ondernemer bijvoorbeeld van rechtsvorm is gewijzigd kan hij langer dan drie jaren actief zijn maar de gewijzigde rechtsvorm korter zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ondernemers die korter dan drie jaren economisch actief zijn, zijn in principe van deelname uitgesloten.

  2. Ondernemers kunnen zich aanmelden voor de OndernemersPrijs Haaglanden via deze website.

  3. De jury wijst de genomineerde Ondernemers aan op basis van een in te vullen vragenformulier (wat na aanmelding zal worden verstrekt) en op basis van een door de Ondernemers (individueel) te geven presentatie/pitch aan de jury. 
  1. De jury bepaalt tenslotte de winnaar van de OndernemersPrijs Haaglanden waarbij zij rekening houdt met het ingevulde vragenformulier, de pitch/presentatie van de Ondernemers en tevens zal zij de genomineerde Ondernemers beoordelen aan de hand van een bedrijfsbezoek, waarbij de Ondernemer de mogelijkheid krijgt vragen te beantwoorden. 
  1. De jury laat zich bij haar beoordeling adviseren door een expertteam. Het expertteam zal hiertoe een uitgebreide bedrijfsscan uitvoeren en tevens een bedrijfsbezoek afleggen aan de genomineerde Ondernemer (voor zover mogelijk zal dit worden gecombineerd met het bezoek van de jury). 
  1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de Stichting OndernemersPrijs Haaglanden.

 

 

« Terug

Nieuws ontvangen?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom de OndernemersPrijs Haaglanden? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief. Dat kan door hieronder uw naam en e-mailadres in te vullen.